پلیمر کایسا با بیش از 30 سال سابقه در زمینه تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان عزیز و رفع مشکلات مانند قطعات تولید شده ،شناسایی و تشخیص نوع مواد اولیه مورد نیازشان با کادرزی متخصص و مبرز همواره در جهت کمک به بخش تولید پیشگان و دوشادوش صنتگران عزیز بوده تا با طیب خاطر و حداقل هزینه به مناسبترین مواد اولیه دسترسی پیدا کرده و نگران تهیه مواد مورد نیازشان نباشند.

    • info@irankaisa.com
    • تهران، خیابان مصطفی خمینی پایین تر از چهارراه مصطفی خمینی کوچه علیرضا غفاری پلاک۲۱